Bez wątpienia ratowanie ludzkiego życia to jedna z kluczowych umiejętności, którą powinna posiadać każda osoba bez względu na swój wiek, wykonywany zawód czy wykształcenie. Jesteśmy dumni, że w ostatnim czasie udało nam się zdobyć dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie Akademii Młodego Ratownika. Cały projekt polega na przygotowaniu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla grup dzieci z placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Warszawy.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań w zakresie kształtowania świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych, a także przygotowanie ich do racjonalnych zachowań w przypadku zagrożeń. Oprócz tego w czasie spotkań uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą i w wodzie, a także w ruchu drogowym. Przekazana wiedza oraz zaprezentowane schematy działania pozwolą przede wszystkim na udzielenie szybkiej i skutecznej pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki temu, bez względu na to, w jakim miejscu znajduje się dziecko – czy w domu, czy w szkole – w sytuacji zagrożenia będzie wiedziało, jak zareagować, co umożliwi uratowanie życia swojego rówieśnika lub członka rodziny.

Docelowo z projektu skorzysta ponad 2.100 dzieci zamieszkałych na stałe na terenie Warszawy i uczęszczających do przedszkola.

Warsztaty z pierwszej pomocy

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu przez cały okres realizacji projektu. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku uczestników, dlatego naszym celem jest stworzenie czterech grup: 6- latków, 5-latków, 4-latków oraz 3-latków . Podczas szkolenia nasi instruktorzy będą korzystać z profesjonalnych akcesoriów i sprzętów, takich jak na przykład fantomy, defibrylatory czy apteczki. Dzięki temu dzieci będą mogły zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również w praktyce przećwiczyć pewne schematy działania w sytuacji zagrożenia.

Celem naszych instruktorów jest zaangażowanie wszystkich dzieci biorących udział w szkoleniu, dlatego przygotowaliśmy aktywne formy pracy, takie jak zabawy, scenki oraz zajęcia praktyczne. Dzięki temu przekazana wiedza pozostanie w świadomości dzieci na znacznie dłuższy czas.

Zapraszamy do kontaktu

FIRST AID POLAND

502 367 157