Bez wątpienia ratowanie ludzkiego życia to jedna z kluczowych umiejętności, którą powinna posiadać każda osoba bez względu na swój wiek, wykonywany zawód czy wykształcenie. Jesteśmy dumni, że w ostatnim czasie udało nam się zdobyć dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie Akademii Młodego Ratownika. Cały projekt polega na przygotowaniu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla grup dzieci z placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Warszawy.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań w zakresie kształtowania świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych, a także przygotowanie ich do racjonalnych zachowań w przypadku zagrożeń. Oprócz tego w czasie spotkań uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą i w wodzie, a także w ruchu drogowym. Przekazana wiedza oraz zaprezentowane schematy działania pozwolą przede wszystkim na udzielenie szybkiej i skutecznej pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki temu, bez względu na to, w jakim miejscu znajduje się dziecko – czy w domu, czy w szkole – w sytuacji zagrożenia będzie wiedziało, jak zareagować, co umożliwi uratowanie życia swojego rówieśnika lub członka rodziny.

Warsztaty z pierwszej pomocy

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu przez cały okres realizacji projektu. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku uczestników, dlatego naszym celem jest stworzenie czterech grup: 6- latków, 5-latków, 4-latków oraz 3-latków . Podczas szkolenia nasi instruktorzy będą korzystać z profesjonalnych akcesoriów i sprzętów, takich jak na przykład fantomy, defibrylatory czy apteczki. Dzięki temu dzieci będą mogły zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również w praktyce przećwiczyć pewne schematy działania w sytuacji zagrożenia.

Celem naszych instruktorów jest zaangażowanie wszystkich dzieci biorących udział w szkoleniu, dlatego przygotowaliśmy aktywne formy pracy, takie jak zabawy, scenki oraz zajęcia praktyczne. Dzięki temu przekazana wiedza pozostanie w świadomości dzieci na znacznie dłuższy czas.

Podsumowanie projektu

Przeprowadzenie szkoleń dla 280 grup uczestników280 grup uczestników
Przeprowadzenie 280 godzin szkoleniowych we wszystkich grupachPrzeprowadzenie 280 godzin szkoleniowych
Przeszkolenie 2100 uczestników we wszystkich grupachPrzeszkolenie 3900 uczestników
Nabycie wiedzy przez uczestników z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa nad wodą i w ruchu drogowym. Nabycie wiedzy przez 2500

Zapraszamy do kontaktu

FIRST AID POLAND

502 367 157