łańcuch przeżycia

Umiejętności pozwalające udzielić pierwszej pomocy są niezwykle ważne w codziennym funkcjonowaniu. Mogą pozwolić nam, na uratowanie życia osobie potrzebującej. Każdy, bez wyjątków powinien je znać. Łańcuch przeżycia, to zbiór działań, które należy podjąć, w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Łańcuch przeżycia – 4 elementy

 1. Wczesne rozpoznanie stanu bezpośredniego zagrożenia życia i wezwanie specjalistycznej pomocy
 2. Podstawowa resuscytacja krążeniowo – oddechowa przez świadków lub uczestników zdarzenia
 3. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
 4. Wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

Według Europejskiej Rady Resuscytacji

 • Natychmiastowe rozpoczęcie RKO może podwoić a nawet potroić szansę na przeżycie osoby, u której stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia
 • Gdy połączymy to z defibrylacją, w ciągu 3 do 5 minut, możemy zwiększyć częstość przeżycia do 75%.
 • Na podstawie badań zaobserwowano, że ponad 90% osób udzielających pierwszej pomocy, nie posiada wykształcenia medycznego. Mimo to, rozpoczęcie przez nie RKO, znacząco zwiększa szanse przeżycia.
 • Również na podstawie badań wiemy, że przeciętna osoba będzie prawdopodobnie ponad 6 razy świadkiem zdarzenia, wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Istnieje 70-80% szans, że się tego podejmie. Szczególnie, jeśli chodzi o osoby najbliższe.

Łańcuch przeżycia i RKO u osób dorosłych

Europejska Rada Resuscytacji zaleca postępowanie, zgodne z powyższymi wytycznymi. Uciśnięcia klatki piersiowej, są niepodważalnie najważniejszym działaniem całego procesu udzielania pierwszej pomocy. Jeśli jednak istnieje taka możliwość. Warto wykonać również oddechy w systemie 30:2. Konieczne jest jednak zadbanie w pierwszej kolejności, o własne bezpieczeństwo. Jeśli więc osoba udzielająca pomocy nie posiada jednorazowego ustnika, zaleca się ograniczenie jedynie do uciśnięć klatki. W sytuacji gdy zrezygnujemy z wykonania RKO, mózg osoby poszkodowanej zostanie uszkodzony nieodwracalnie, w ciągu zaledwie 5 minut.

Kilka ważnych rad od prezesa ERC – Bernda Bottigera

 • Jeśli poszkodowany nie reaguje i nie odpowiada, rozpocznij natychmiast.
 • Uciskaj szybko i mocno.
 • Naciskaj na środek klatki piersiowej minimum na głębokość 5 cm.
 • Uciskaj z częstotliwością 100 na minutę.

Pamiętaj, że nawet podstawowa wiedza, dotycząca udzielania pierwszej pomocy, może uratować komuś życie. Przede wszystkim liczy się reakcja na zdarzenie, wezwanie pomocy oraz jak najszybsze, rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Poszerzaj swoją wiedzę, podejmuj działania, oswajaj się z sytuacjami potencjalnego niebezpieczeństwa i stresu.

Categories:

Tags:

Comments are closed