podstawy pierwszej pomocy

Uczenie przedszkolaków podstawy pierwszej pomocy jest niezwykle ważne. Pozwala im oswoić się z sytuacją zagrożenia. Pomaga także w uniknięciu stresu, gdy dziecko stanie się świadkiem niebezpiecznego zdarzenia. Zwiększa także prawdopodobieństwo faktycznego udzielenia pomocy, w sytuacji trudnej. A także pomaga poczuć się pewniej i bardziej bezpiecznie w nieprzewidywalnej sytuacji.

Jak wygląda praca z dziećmi w wieku przedszkolnym?

Zapewnienie dzieciom podstawowej wiedzy i umiejętności mogą być kluczowe w sytuacjach awaryjnych. Oswojenie się ze znalezieniem w danej sytuacji, pozwoli dziecku uniknąć paniki i stresu – to przede wszystkim. Nie zapominajmy jednak o nauce empatii i wrażliwości na krzywdę wyrządzaną drugiemu człowiekowi lub zwierzęciu. Zaszczepienie konieczności reagowania na takie sytuacje również odgrywa kluczową rolę, w rozwoju dziecka.

Przebieg warsztatów pierwszej pomocy

  1. Po pierwsze dzieci dowiadują się czym są służby ratunkowe, jak rozpoznać pojazd czy osobę z danej służby oraz oczywiście czym jest numer alarmowy. A także za co odpowiadają dane służby i w jakich sytuacjach należy je wezwać.
  2. Następnie uczą się definicji zasłabnięcia, utraty przytomności lub zawału.
  3. Dowiadują się również jak zadzwonić na 112 i poinformować, co się stało, a także jak wezwać pomoc gdy tego telefonu nie ma w pobliżu.
  4. Poznają podstawy dotyczące sprawdzania oddechu, wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
  5. Uczą się, jak postąpić w przypadku skaleczenia lub krwotoku. Jak nakleić plaster lub owinąć ranę bandażem.
  6. Oswajają się z rolą czasu, w kwestii udzielenia i wezwania pomocy.

Czy pojedyncze warsztaty “podstawy pierwszej pomocy” wystarczą ?

Jak wiadomo, im więcej razy dziecko powtórzy daną czynność, zobaczy czy usłyszy, tym większe prawdopodobieństwo, że w sytuacji stresowej zachowa się jak należy. Będzie również oswojone z tym co się właśnie dzieje. Nie wpadnie w panikę tylko podejmie działanie. Będzie w stanie pomóc sobie lub komuś z otoczenia. Nauka pierwszej pomocy w przypadku dzieci jest bardzo dla nich przyjemna. To typowa nauka przez zabawę. Wykorzystuje się zabawki. maskotki oraz prawdziwy sprzęt medyczny.

Zaangażowanie kilku zmysłów dziecka pomaga w zapamiętywaniu i utrwalaniu wszystkich elementów. Ułatwia także skupienie ich uwagi na tym, co pokazuje osoba prowadząca. Uczenie przedszkolaków podstaw pierwszej pomocy jest istotne, ponieważ pomaga w stymulowaniu prawidłowego rozwoju przez reagowanie na krzywdę człowieka lub zwierzęcia. A także odpowiedniemu reagowaniu na nagłe sytuacje niebezpieczne. To ważne, aby już od najmłodszych lat praktykować powyższe umiejętności. Dzięki temu kolejne pokolenia będą bardziej uważne, świadome i zdolne do pomocy.

Zapisz się na nasze szkolenie, dedykowane przedszkolakom. Załączamy również ciekawe badanie dotyczące umiejętności dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Categories:

Comments are closed