Oferujemy profesjonalny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, po którego ukończeniu otrzymają Państwo certyfikat. Najważniejszym celem szkolenia online jest przygotowanie uczestników – zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym – do świadomego wykonywania poszczególnych czynności ratowniczych w fachowy sposób. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia osób dorosłych, dzieci i niemowląt, kluczową kwestią jest podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających poszkodowanych. Wieloletnie doświadczenie oraz wysoki poziom usług przekładają się na skuteczne przekazywanie wiedzy podczas zajęć z kursantami.

Czego mogą się Państwo spodziewać?

Nasz kurs pierwszej pomocy online z certyfikatem pozwoli zrozumieć najważniejsze zasady prawidłowego wykonywania zadań ratujących życie oraz zdrowie w warunkach przedszpitalnych, m.in. w domu lub zakładzie pracy. Kształtuje umiejętności m.in. poprawnego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy też posługiwania się automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi. Ukończenie szkolenia umożliwia również wypracowanie odpowiednich nawyków, w tym wykształcenie postaw społecznych oraz odpowiedzialności. Oferowany przez nas przedmedyczny kurs pierwszej pomocy to możliwość zdobycia fachowej wiedzy w zakresie ratownictwa przedmedycznego oraz okazja do uzyskania certyfikatu IFACC. Specjalnie opracowany program gwarantuje najwyższy standard jakości kształcenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do zapisów!

Certyfikat IFACC

 

 IFACC jest międzynarodową instytucją edukacyjno-badawczą, która specjalizuje się w prowadzeniu badań nad skutecznością nauczania pierwszej pomocy oraz przygotowuje materiały edukacyjne do nauczania pierwszej pomocy, pierwszej pomocy emocjonalnej, pierwszej pomocy w środowisku pracy i pierwszej pomocy w warunkach specjalnych (np. podczas różnych zagrożeń naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych). 
Wszystkie opracowane i wdrożone programy edukacyjne, materiały dydaktyczne i standardy edukacyjne są przygotowane w oparciu o wytyczne ogłoszone przez American Heart Association Guidelines Standards for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, zgodnie z Basic Life Support (BLS) Working Group of the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) oraz w oparciu o wytyczne International Trauma Life Support (ITLS).

MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIA IFACC: