Każdy człowiek powinien znać podstawowe zasady pierwszej pomocy i udzielać jej przed przybyciem na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego

Kurs pierwszej pomocy  daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy.  Jest podzielony na trzy części: część teoretyczną , zajęcia praktyczne oraz symulacje zdarzeń. Czas szkolenia uzależniony jest od oferty oraz liczebności grupy.

Szkolenie 1-dniowe

Dla kogo ?

Wszystkich firm które chcą przeszkolić swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Podstawowe informacje o szkoleniu: 

 • Kurs obejmuje najważniejsze informacje dotyczące pierwszej pomocy. 
 • Czas trwania kursu to 4-8 godzin szkoleniowych , w zależności od ilośći uczestników.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.

Kursy dla firm prowadzimy na terenie całej Polski.

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia pierwszej pomocy :

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy (miejsce zdarzenia, bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, wywiad medyczny, rozmowa z osobą poszkodowaną, profilaktyka zakażeń, reakcja na stres);
 • Wezwanie pomocy
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych;
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych (BLS);
 • Pozycja bezpieczna;
 • Stany nagłe (postępowanie z poszkodowanym z objawami zawału serca, zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu, stany nagłe w cukrzycy, atak astmy, udar);
 • Niedrożność dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych);
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek zakładowych, samochodowych;
 • Podstawowe postępowanie przy urazach (złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany i krwotoki, oparzenia, odmrożenia ,zatrucia);

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od miejsca szkolenia oraz ilości uczestników.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Szkolenie 2-dniowe

Dla kogo ?

 • zespołów, których specyfika pracy zwiększa ryzyko wypadku,
 • firm, które szczególnie dbają o swoich pracowników i ich rodziny (zawiera ćwiczenia z zakresu resuscytacji dzieci i niemowląt, omówienie oraz dużą ilość zajęć praktycznych z zakresu wypadków komunikacyjnych),
 • wybranych pracowników dużych zakładów pracy i instytucji (np. po jednej osobie z zespołu, piętra, budynku), w których pozostali pracownicy zaliczyli kurs Minimum lub Podstawowy;

Podstawowe informacje o szkoleniu: 

 • Kurs obejmuje najważniejsze informacje dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej 
 • Czas trwania kursu to 16 godzin szkoleniowych (2 dni) , w zależności od ilośći uczestników.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata
 • Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy, z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych.

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia pierwszej pomocy przedmedycznej , oraz  rozszerzony jest o : 

 • Pierwsza pomoc u dzieci i niemowląt,
 • zasady postępowania z  defibrylatorem – AED,
 • urazy głowy, klatki piersiowej, brzucha,kręgosłupa,miednicy , kończyn,
 • sprzęt ratowniczy.

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od miejsca szkolenia oraz ilości uczestników

NIE MASZ POMYSŁU NA WYJAZD INTEGRACYJNY DLA TWOJEGO ZESPOŁU? ZAJMIEMY SIĘ TYM!

Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi. Oprócz zajęć z zakresu pierwszej pomocy możemy zaoferować:

Nauka pływania / Ratownictwo wodne

Profesjonalne treningi  Nordic Walking

Zajęcia ogólnorozwojowe pod okiem fizjoterapeutów

Oraz wiele innych atrakcji na miarę Państwa oczekiwań