NAZWA KURSU W J. ANGIELSKIM
First Aid General Course for Teachers

NAZWA KURSU W J. POLSKIM
Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy dla Nauczycieli

KOD KURSU
EPS-5

ODBIORCY KURSU
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych, dla nauczycieli przedszkoli i opiekunów w żłobkach.

WYMAGANIA PRZYJĘCIA NA KURS

  • ukończony 18 r. ż.;
  • przedstawienie wypełnionego kwestionariusza uczestnika kursu (druk: EPS-Q);
  • przedstawienie oświadczenia medycznego [strona 1]  lub oświadczenia lekarza o stanie zdrowia [strona 2] – (druk: EPS-HC).

SYSTEM EDUKACYJNY
Emergency Pre-Medical Services (EPS)

ORGANIZACJA AKREDYTUJĄCA
International First Aid Certification Centre U.S. (IFACC)

Po pozytywnym ukończeniu egzaminu, uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat IFACC.

*DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU UDOSTĘPNIANY JEST MATERIAŁ NAJPÓŻNIEJ DO 72H PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA