NAZWA KURSU W J. ANGIELSKIM
First Aid and AED General Course


NAZWA KURSU W J. POLSKIM

Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy i używania AED

KOD KURSU
EPS-1

ODBIORCY KURSU
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 15 roku życia), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Jest to kurs, który w systemie edukacyjnym EPS obejmuje najszerszy program kształcenia praktycznego – w tym nauczanie używania AED.

WYMAGANIA PRZYJĘCIA NA KURS

  • ukończony 15 r. ż.;
  • przedstawienie wypełnionego kwestionariusza uczestnika kursu (druk: EPS-Q);
  • przedstawienie oświadczenia medycznego [strona 1]  lub oświadczenia lekarza o stanie zdrowia [strona 2] – (druk: EPS-HC).

SYSTEM EDUKACYJNY
Emergency Pre-Medical Services (EPS)

ORGANIZACJA AKREDYTUJĄCA
International First Aid Certification Centre U.S. (IFACC)

Po pozytywnym ukończeniu egzaminu, uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat IFACC

*DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU UDOSTĘPNIANY JEST MATERIAŁ SZKOLENIOWY NAJPÓŹNIEJ 72 GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA