NAZWA KURSU W J. ANGIELSKIM
First Aid at Work General Course

NAZWA KURSU W J. POLSKIM
Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy w Miejscu Pracy

KOD KURSU
EPS-3

ODBIORCY KURSU
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób proacujących w różnych zakładach pracy, które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych.

WYMAGANIA PRZYJĘCIA NA KURS

  • ukończony 15 r. ż. (w przypadku pracowników młodocialnych) lub 18 lat w przypadku pracowników;
  • przedstawienie wypełnionego kwestionariusza uczestnika kursu
  • przedstawienie oświadczenia medycznego [strona 1]  lub oświadczenia lekarza o stanie zdrowia

SYSTEM EDUKACYJNY
Emergency Pre-Medical Services (EPS)

ORGANIZACJA AKREDYTUJĄCA
International First Aid Certification Centre U.S. (IFACC)

Po pozytywnym ukończeniu egzaminu, uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat IFACC

*DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU UDOSTĘPNIANY JEST MATERIAŁ SZKOLENIOWY NAJPÓŹNIEJ 72 GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA