NAZWA KURSU W J. ANGIELSKIM
First Aid General Course


NAZWA KURSU W J. POLSKIM
Ogólny Kurs Pierwszej

KODA KURSU

EPS-2

ODBIORCY KURSU
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 15 roku życia), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Jest to kurs, który w systemie edukacyjnym EPS obejmuje najszerszy program kształcenia praktycznego.

WYMAGANIA PRZYJĘCIA NA KURS

  • ukończony 15 r. ż.;
  • przedstawienie wypełnionego kwestionariusza uczestnika kursu
  • przedstawienie oświadczenia medycznego lub oświadczenia lekarza o stanie zdrowia

SYSTEM EDUKACYJNY
Emergency Pre-Medical Services (EPS)

ORGANIZACJA AKREDYTUJĄCA
International First Aid Certification Centre U.S. (IFACC)

Po pozytywnym ukończeniu egzaminu, uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat IFACC.

*DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU UDOSTĘPNIANY JEST MATERIAŁ SZKOLENIOWY NAJPÓŹNIEJ 72 GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA