Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych mieszkających w Warszawie w ramach akcji “Pierwsza pomoc – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych” mają na celu wsparcie edukacyjne, poszerzenie kompetencji lub nabycie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej wpisują się w formułę atrakcyjnych zajęć edukacyjnych.

Nasza oferta została przygotowana tak aby dzieci otrzymali profesjonalną wiedzę i zdobyli praktyczne umiejętności z tego zakresu. Są one bardzo ważne – pomagają ratować zdrowie i życie ale także rozwijają empatię i postawy prospołeczne. Jednocześnie zależy nam aby zajęcia były także czasem zdobywania tej wiedzy w ciekawy atrakcyjny sposób dający możliwość interakcji z innymi uczestnikami.

Właściwa kolejność, jakość i czas rozpoczynania czynności ratunkowych często decyduje o losie poszkodowanego, dlatego tak ważne jest przekazywanie wiedzy jak pomagać. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dają przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla najmłodszych uczestników. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która na co dzień pracuję z najmłodszymi. Szkolenie prowadzone jest według autorskiego programu Fundacji Technika Rozwoju. Udzielenie pierwszej pomocy to wykonanie kilku prostych czynności, które mogą zadecydować o życiu i zdrowiu poszkodowanego.
Celem zadania jest rozbudzenie zainteresowań uczniów w zakresie:
kształtowania świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych

Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocyzdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej;kształtowania postaw prospołecznych

Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego;kształtowanie postaw humanitarnych;

Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej;


Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 2240 dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, które realizują program szkolny w szkołach podstawowych.

Grupa docelowa rozumiana tu jako szkoła podstawowa zostanie doprecyzowana na etapie rekrutacji. Grupy i termin realizacji uzgodnione zostaną w porozumieniu z dyrekcją placówek. Zajęcia dla uczniów będą bezpłatne, dostęp do nich będzie miało każde dziecko które uczęszcza do klasy III I IV.

Projekt realizowany jest do grudnia 2023r. , do tej pory szkolenia przeprowadziliśmy: 
Praga Południe: 

– Szkoła podstawowa nr 168

– Szkoła podstawowa nr 141

-Szkoła podstawowa nr 163

-Szkoła podstawowa nr 312Praga Północ:

– Szkoła podstawowa nr 50

– Szkoła podstawowa nr 258

-Szkoła podstawowa nr 395 

Targówek:

– Szkoła podstawowa nr 277

– Szkoła podstawowa nr 84
Wilanów

-Szkoła podstawowa nr. 400


Wawer:

– Szkoła podstawowa nr 86

Wola: 

-Szkoła podstawowanr. 351 


Ursynów:

– Szkoła podstawowa nr 191Mokotów:                        

– Szkoła podstawowa nr 260

– Szkoła podstawowa nr 212

– Szkoła podstawowa nr 119