Każdy człowiek powinien znać podstawowe zasady pierwszej pomocy i udzielać jej przed przybyciem na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego.

Podstawowy kurs pierwszej pomocy daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy .  Jest podzielony na trzy części: część teoretyczną , zajęcia praktyczne oraz symulacje zdarzeń

Dla kogo ?

 • Osób, które chcą nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie
 • Każdego, kto został wyznaczony przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy)
 • Osób które chcą przypomnieć sobie podstawy udzielania pierwszej pomocy

Prowadzący:

 • wykwalifikowani instruktorzy 
 • Każdy z instruktorów posiada certyfikat instruktora pierwszej pomocy międzynarodowej organizacji IFACC

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w niewielkich  grupach z instruktorem, w celu lepszego przekazania i utrwalenia umiejętności manualnych u kursantów.

Kurs podstawowy 3-5 h zegarowych

 • charakterystyka pierwszej pomocy,
 • aspekty prawne pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • łańcuch przeżycia
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • bezpieczeństwo nasze , poszkodowanego, świadków,
 • postępowanie z poszkodowanym agresywnym,
 • rozmowa z dyspozytorem pogotowia ratunkowego,
 • Podstawy fizjologii człowieka
 • co to jest resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowląt, dzieci i dorosłych,
 • ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie),
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • układanie w pozycji bezpiecznej.
 • zasady postępowania przy skaleczeniach , ranach i krwotokach,
 • zasady postępowania przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach,
 • zasady postępowania przy oparzeniach , urazach oka.
 • kiedy można podejrzewać omdlenie, jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która zemdlała,
 • ból w klatce piersiowej ,
 • rozpoznanie i udzielenie pomocy przy udar mózgu, 
 • ból w klatce piersiowej
 • napad drgawek.

Co otrzymujesz realizując szkolenie z nami?

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie (w języku polskim i angielskim) o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wraz z potwierdzeniem, że zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Wystawiane przez nas certyfikaty ważne są przez 3 lata.

Karta I.C.E.

I.C.E. to skrót od angielskiego zwrotu „in case of emergency”, czyli po polsku „w razie nagłego wypadku”. Jest to zbiór informacji, które każdy z nas powinien nosić ze sobą w łatwo dostępnym miejscu (np. portfelu), tak aby w razie naszego wypadku można było skontaktować się z naszymi bliskimi lub dowiedzieć się ważnych informacji związanych z naszym zdrowiem. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest krótka instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Przed każdym szkoleniem , wysyłamy do Państwa materiały szkoleniowe w formacie PDF, na adres email. Nasze materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy. Zawiera ona ilustracje oraz zwięzłe i czytelne instrukcje postępowania w poszczególnych przypadkach. Materiały są spójne z zakresem wybranego przez Państwa kursu.

Najbliższe szkolenia

Warszawa    
20.08.2022(sobo 110 zł zarezerwuj 
11.09.2022 ( niedziela)  110 zł  zarezerwuj
Gdańsk     
28.08.2022 ( niedziela) 110 zł  zarezerwuj
Poznań    
24.09.2022(sobota) 110 zł zarezerwuj

Zapraszamy do kontaktu

FIRST AID POLAND

+48 502 367 157