Każdy człowiek powinien znać podstawowe zasady pierwszej pomocy i udzielać jej przed przybyciem na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego.

Podstawowy kurs pierwszej pomocy daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy .  Jest podzielony na trzy części: część teoretyczną , zajęcia praktyczne oraz symulacje zdarzeń

Pierwsza pomoc to jedna z najważniejszych umiejętności, której powinno się uczyć w każdej szkole. Niestety częste realia są takie, że w sytuacji zagrożenia nie wiemy, jak zareagować i nie jesteśmy w stanie pomóc osobie poszkodowanej. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi podstawowy kurs pierwszej pomocy.

Postaw na sprawdzone rozwiązania

Przeprowadzany przez nas kurs pierwszej pomocy jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie. Z kursu mogą skorzystać również osoby, które zostały wyznaczone przez swojego pracodawcę do wzięcia udziału w szkoleniu. Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów z bardzo dużym doświadczeniem w przekazywaniu kompleksowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Daje to pewność, że każdy z uczestników szkolenia zdobędzie niezbędne w sytuacji zagrożenia informacje i umiejętności ratujące życie.

Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznych akcesoriów, takich jak fantomy. Dzięki temu każdy z uczestników będzie mógł w praktyce wykonać najważniejsze czynności ratujące życie, na przykład sprawdzenie pulsu czy przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Oprócz tego dysponujemy również kamizelkami do nauki rękoczynu Heimlicha, defibrylatorami treningowymi AED, apteczką typu 510 z zestawem uzupełniającym oraz torbą ratowniczą pierwszej pomocy. Powoduje to, że osoby uczestniczące w kursie zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Jak przeprowadzany jest kurs pierwszej pomocy?

Organizowany przez nas kurs pierwszej pomocy jest przeprowadzony w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze sprzyjającej rozwojowi oraz zdobywaniu nowej wiedzy. W zależności od wielkości grupy trwa on od 3 do 5 godzin zegarowych. W czasie szkolenia nasi instruktorzy poruszają szereg zagadnień, takich jak na przykład odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, właściwe wezwanie pomocy, udrożnienie dróg oddechowych czy zasady postępowania przy skręceniach lub złamaniach. Po zakończeniu kursu, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat, kartę I.C.E. oraz materiały szkoleniowe, które pozwolą na regularne powtarzanie zdobytej w czasie kursu wiedzy.

Dla kogo ?

 • Osób, które chcą nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie
 • Każdego, kto został wyznaczony przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy)
 • Osób które chcą przypomnieć sobie podstawy udzielania pierwszej pomocy

Prowadzący:

 • wykwalifikowani instruktorzy 
 • Każdy z instruktorów posiada certyfikat instruktora pierwszej pomocy międzynarodowej organizacji IFACC

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w niewielkich  grupach z instruktorem, w celu lepszego przekazania i utrwalenia umiejętności manualnych u kursantów.

Kurs podstawowy 3-5 h zegarowych

 • charakterystyka pierwszej pomocy,
 • aspekty prawne pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • łańcuch przeżycia
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • bezpieczeństwo nasze , poszkodowanego, świadków,
 • postępowanie z poszkodowanym agresywnym,
 • rozmowa z dyspozytorem pogotowia ratunkowego,
 • Podstawy fizjologii człowieka
 • co to jest resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowląt, dzieci i dorosłych,
 • ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie),
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • układanie w pozycji bezpiecznej.
 • zasady postępowania przy skaleczeniach , ranach i krwotokach,
 • zasady postępowania przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach,
 • zasady postępowania przy oparzeniach , urazach oka.
 • kiedy można podejrzewać omdlenie, jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która zemdlała,
 • ból w klatce piersiowej ,
 • rozpoznanie i udzielenie pomocy przy udar mózgu, 
 • ból w klatce piersiowej
 • napad drgawek.

Co otrzymujesz realizując szkolenie z nami?

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie (w języku polskim i angielskim) o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wraz z potwierdzeniem, że zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Wystawiane przez nas certyfikaty ważne są przez 3 lata.

Karta I.C.E.

I.C.E. to skrót od angielskiego zwrotu „in case of emergency”, czyli po polsku „w razie nagłego wypadku”. Jest to zbiór informacji, które każdy z nas powinien nosić ze sobą w łatwo dostępnym miejscu (np. portfelu), tak aby w razie naszego wypadku można było skontaktować się z naszymi bliskimi lub dowiedzieć się ważnych informacji związanych z naszym zdrowiem. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest krótka instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Przed każdym szkoleniem , wysyłamy do Państwa materiały szkoleniowe w formacie PDF, na adres email. Nasze materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy. Zawiera ona ilustracje oraz zwięzłe i czytelne instrukcje postępowania w poszczególnych przypadkach. Materiały są spójne z zakresem wybranego przez Państwa kursu.

 

Najbliższe szkolenia

Warszawa    
15.06.2023r.  110 zł zarezerwuj 
16.07.2023r.  110 zł  zarezerwuj
Gdańsk     
20.08.2023r.  110 zł  zarezerwuj
Poznań    
19.08.2023r.  110 zł zarezerwuj

Zapraszamy do kontaktu

FIRST AID POLAND

+48 502 367 157