W stanach bezpośredniego zagrożenia życia szybkie i właściwe udzielenie pierwszej pomocy może decydować o przeżyciu poszkodowanego

Rozszerzony kurs pierwszej pomocy  daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy .  Jest podzielony na trzy części: część teoretyczną , zajęcia praktyczne oraz symulacje zdarzeń.

Dla kogo ?  

 • osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • każdego, kto w pracy, rodzinie lub grupie przyjaciół czuje się odpowiedzialnyt za bezpieczeństwo pozostałych
 • Osób które chcą przypomnieć sobie techniki udzielania pierwszej pomocy
 • Osób, które mają częsty kontakt z noworodkami, niemowlętami lub dziećmi (zawiera ćwiczenia z zakresu resuscytacji dzieci i niemowląt),

Prowadzący:

 • wykwalifikowani instruktorzy 
 • Każdy z instruktorów posiada certyfikat instruktora pierwszej pomocy międzynarodowej organizacji IFACC

Zajęcia praktyczne odbywają się z użyciem profesjonalnego sprzętu ratunkowego, na którym szkoleni są zawodowi ratownicy medyczni.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w niewielkich grupach .

Kurs rozszerzony 6-8h zegarowych

 •  wprowadzenie do pierwszej pomocy,
 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 •  łańcuch przeżycia,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • bezpieczeństwo nasze , poszkodowaneg, świadków,
 • wezwanie pogotowia ratunkowego,
 • ewakuacja poszkodowanego z miejsca wypadku
 • postępowanie podczas wypadku komunikacyjnego, 
 • ocena funkcji życiowych,
 • aspekty psyhologiczne udzielania pierwszej pomocy.
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowląt, dzieci i dorosłych,
 • sytuacje szczególne w RKO (podtopienie, kobieta ciężarna,  wisielec, zatrucie)
 • resuscytacja z użyciem AED, sposób działania
 • zatrzymanie krążenia ciałem obcym
 • udzielanie pomocy w omdleniu
 •  zawał mięśnia sercowego,
 •  rozpoznanie i pierwsza pomoc w udarze mózgu,
 •  stany nagłe w cukrzycy,
 • atak astmy,
 • napad drgawek,
 • silna reakcja alergiczna, wstrząs anafilaktyczny

 

·

 • krwawienia i krwotoki,
 • złamania zamknięte, otwarte,
 • skręcenia i zwichnięcia stawów,
 • obrażenia ciała,
 • oparzenia, ocena w skali oraz postępowanie,

Co otrzymujesz realizując szkolenie z nami?

Certyfikat ukończenia szkolenia

Po każdym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie (w języku polskim i angielskim) o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wraz z potwierdzeniem, że zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Wystawiane przez nas certyfikaty ważne są przez 3 lata.

Karta ICE

ICE to skrót od angielskiego zwrotu „in case of emergency”, czyli po polsku „w razie nagłego wypadku”. Jest to zbiór informacji, które każdy z nas powinien nosić ze sobą w łatwo dostępnym miejscu (np. portfelu), tak aby w razie naszego wypadku można było skontaktować się z naszymi bliskimi lub dowiedzieć się ważnych informacji związanych z naszym zdrowiem. Na karcie znajdują się podstawowe informacje, takie jak: imię i nazwisko, choroby i uczulenia, miejsce na kontakt do osoby bliskiej. Dodatkowo karta posiada oświadczenie woli dot. zgody na pobranie narządów. Na odwrocie umieszczona jest krótka instrukcja pierwszej pomocy.

Materiały szkoleniowe

Przed każdym szkoleniem , wysyłamy do Państwa materiały szkoleniowe w formacie PDF, na adres email. Nasze materiały szkoleniowe to prosta, intuicyjna instrukcja pierwszej pomocy. Zawiera ona ilustracje oraz zwięzłe i czytelne instrukcje postępowania w poszczególnych przypadkach. Materiały są spójne z zakresem wybranego przez Państwa kursu.

Najbliższe szkolenia

Warszawa    

29.07-30.07.2023r.

(sobota,niedziela)

260 zł zarezerwuj 
Gdańsk     
26.08-27.08.2023r. (sobota,niedziela)  260 zł  zarezerwuj

Zapraszamy do kontaktu

FIRST AID POLAND

+ 48 502 367 157