Zadanie obejmuje realizację zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Działania skierowane są do dzieci w dwóch grupach wiekowych tj. 5- i 6-latki oraz 3- i 4-latki. Działania realizowane zostały w okresie 08.04.2021 r. – 30.06.2021 r.

Celem projektu jest promowanie wartości aktywności fizycznej poprzez zachęcenie dzieci do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności sportowej odbywających się w mokotowskich placówkach wychowania przedszkolnego i na świeżym powietrzu.

Zakładane rezultatyPoziom osiągnięcia
Przeprowadzenie zajęć dla 80 dzieci219 dzieci
Przeprowadzenie 72 godzin zajęć72 godziny zajęć
Przeprowadzenie zajęć w 12 grupach przedszkolnych12 grup przedszkolnych