Właściwa kolejność , jakość i czas rozpoczynania czynności ratunkowych często decyduje o losie poszkodowanego, dlatego tak ważne jest przekazywanie wiedzy jak pomagać

Warsztaty pierwszej pomocy  dają przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy . Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę która na co dzień pracuję z młodzieżą.

#POMAGAM ŚWIADOMIE

Warsztaty “Pomagam świadomie ” skierowane są do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Szkolenie prowadzone jest według autorskiego programu Fundacji Technika Rozwoju.

Celem szkoleń jest między innymi :

  • kształtowania świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowania do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń
  • zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  •  kształtowania postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Na naszych szkoleniach :

  • poznamy przykłady  wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy;
  •  zaznajomimy uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych;
  •  nauczymy jak zachować się na miejscu wypadku i w jaki sposób prowadzić akcje ratunkową;
  • uczulimy młodego człowieka na krzywdę drugiego
  • uświadomimy uczniom wagę udzielania drugiej osobie.  doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. 

Zapraszamy do kontaktu

FIRST AID POLAND

502 367 157