Właściwa kolejność , jakość i czas rozpoczynania czynności ratunkowych często decyduje o losie poszkodowanego, dlatego tak ważne jest przekazywanie wiedzy jak pomagać

Warsztaty pierwszej pomocy  dają przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę która na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą.

Zdobyte w ostatnim czasie doświadczenie pozwala naszej organizacji na przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Swoje działania prowadzimy zarówno dla osób prywatnych, jak i na potrzeby firm i przedsiębiorstw pracujących w różnych branżach. W ostatnim czasie nasza propozycja została wzbogacona również o warsztaty pierwszej pomocy organizowane dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu osoby już od najmłodszych lat mogą zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do ratowania ludzkiego życia.

Kurs pierwszej pomocy dla szkół

Celem organizowanego przez nas szkolenia pierwszej pomocy jest zaprezentowanie uczniom podstawowych czynności podejmowanych w ramach udzielania pierwszej pomocy. Powoduje to, że każda z osób może w łatwy i przyswajalny sposób poznać najważniejsze czynności ratunkowe, takie jak sprawdzenie oddechu, wezwanie pomocy czy rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem szkoleniowym, który powoduje, że uczestnicy szkolenia poznają nie tylko zasady teoretyczne, ale oprócz tego mogą w sposób praktyczny przećwiczyć poznane procedury. Nasi instruktorzy korzystają na co dzień z kamizelek do nauki rękoczynu Heimlicha, defibrylatora treningowego AED, apteczki typu 510 z zestawem uzupełniającym, a także z torby ratowniczej pierwszej pomocy. Używany podczas zajęć sprzęt umożliwia jeszcze wygodniejsze prowadzenie kursu.

Kurs pierwszej pomocy – jak działamy?

Zajęcia pierwszej pomocy organizowane w szkołach mają za zadanie nie tylko przekazanie kompleksowej wiedzy na temat postępowania w sytuacji zagrożenia. Kurs to również znakomity sposób na kształtowanie w młodych ludziach postaw prospołecznych, które są niezwykle istotne w życiu dorosłym.

Organizowany kurs pierwszej pomocy jest prowadzony w miłej atmosferze sprzyjającej zdobywaniu nowej wiedzy i kluczowych umiejętności. Kadra doświadczonych instruktorów zadba o to, by cała wiedza została przekazana w możliwie najbardziej zrozumiały sposób, dzięki czemu każdy uczeń opuści szkolenie z kompleksową wiedzą na temat ratowania ludzkiego życia.

Celem warsztatów jest między innymi :
  • kształtowania świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowania do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń
  • zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  •  kształtowania postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Na naszych szkoleniach :
  • poznamy przykłady  wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy;
  •  zaznajomimy uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych;
  •  nauczymy jak zachować się na miejscu wypadku i wjaki sposob prowadzić akcje ratunkową;
  • uczulimy młodego człowieka na krzywdę drugiego
  • uświadomimy uczniom wagę udzielania pomocy przedlekarskiej.  doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy. 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO 

FIRST AID POLAND

502 367 157